Andelsboliger

Lejligheder og Andelsboliger  – De nye regler

Fællesanlæg i f.eks. Andelsboligforeninger, kan nettoafregne deres fællesforbrug, til en forhøjet afregningspris på 0,88 kr/kWh, hvis anlægget godkendes i 2016. Tilskuddet falder med 17 øre/kWh årligt til 2018, hvor satserne skal genforhandles. Efter 10 år bliver overskydende el afregnet til markedspris.

Det er muligt at være flere ejere til et anlæg af denne type. Det vil sige at elforbruget kan dækkes ,ved et fælles anlæg. Størrelsen bliver dog estimeret af klima og energi ministeriet, og det er anslået op imellem 4 – 6kw pr lejlighed. Hvis der f.eks. er 50 som vil have dækket sit forbrug, kan der etableres 50 x 4kw = 200kw på et tag.

Overskydende elektricitet fra solcelleanlægget, som ikke bruges til fælles-forbruget, afregnes til det forhøjede pristillæg, når det leveres endeligt til det kollektive elfor-syningsnet.

Der må max være 2 km til anlægget. Hvis det etableres på taget, er det kun en byggetilladelse, som kræver en forholdsvis kort behandlingstid.

Link til reglsæt

Kontakt os for yderligere information.

 


займы онлайн на карту получить займ онлайн быстрый займ на карту онлайн микрозайм быстрый займ взять займ