Fælles solcelleanlæg – Lejere – Boligforeninger

Fælles solcelleanlæg / laug, for lejere af alment boligbyggeri

i 2016 er tariffen for fælles anlæg 0,94kr og det er muligt at være flere ejere til et anlæg af denne type. Det bliver muligt for lejere at dække deres elforbrug ,ved et fælles anlæg. Størrelsen bliver dog estimeret af klima og energi ministeriet, og det er anslået op imellem 4 – 6kw pr lejlighed. Hvis der f.eks. er 50 som vil have dækket sit forbrug, kan der etableres 50 x 6kw = 300kw på et tag.

Et andet eksempel på fælles solcelleanlæg er anlæg ejet af en almennyttig boligforening, der kun kan nettoafregne for lejerforeningens fælles forbrug. Her er anlægget »fælles« i den forstand, at disse lejere har glæde af, at fællesforbruget i foreningen til lys på fælles arealer, vaskeri og fælleshus osv. kan nettoafregne den elektricitet, som solcelleanlægget producerer. Der er ingen øvre grænse på denne type anlæg.

-Samtidig kan den overskydende elektricitet fra solcelleanlægget, som ikke bruges til fælles-forbruget, afregnes til det forhøjede pristillæg, når det leveres endeligt til det kollektive elfor-syningsnet.

Der må max være 2 km til anlægget. Hvis det etableres på taget, er det kun en byggetilladelse, som kræver en forholdsvis kort behandlingstid.

Link til reglsæt

Solcelle anlæg Risskov Teknik

Tagbaseret anlæg uden gennemboring og ballast           Jordbaseret system på fliser eller beton

Se også regler for Andelsboliger


займы онлайн на карту получить займ онлайн быстрый займ на карту онлайн микрозайм быстрый займ взять займ